Tüm Noor-Software (in One): sadece yazılım alanı 250 GB.