Tüm Noor-Software (in One): sadece yazılım alanı 120 GB.