Tüm Noor-Software (in One): sadece yazılım alanı 50 GB.